vineri, 4 iulie 2008

Despre "Strategia Naţională......."

Am citit-o. Se sar primele 20 de pagini şi se citeşte cu atentie partea a 2a, situaţia actuală, o situaţie mai obiectivă a României n-am văzut, nu credeam că vreodată cineva are curajul să publice un asemenea rechizitoriu la adresa României, jos pălăria domnilor, clar şi documentat.

Staţi liniştiţi, e făcută de români, o blegim la mijloc.

Când intrăm in partea a 3a urmează cel mai apocaliptic text de sorginte comunist, pupincuristă la adresa UE pe care l-am citit. Dacă vreţi să vă reamintiţi de cuvântările comuniste aici aveţi dorinţele îndeplinite, şi am să citez (oricum nu peste tot, se vede că nu a existat un cetăţean care să lege textul, şi aici sunt lungi pasaje coerente şi documentate) dar nu astea:

"Este deci necesara modificarea, prin politici si instrumente adecvate, în concordanţa
cu principiile economiei de piaţa si cu reglementarile UE în domeniu, a mentalitaţii
consumeriste si a apetitului de a maximaliza câstigurile pe termen scurt. În acest scop se
impune, în perioada imediat urmatoare, o analiza de profunzime a factorilor care
influenţeaza evoluţiile semnalate si stabilirea, pe aceasta baza, a politicilor economice
care sa stimuleze cresterea semnificativa a productivitaţii resurselor."

"Se va extinde treptat, conform deciziilor UE, etichetarea produselor în funcţie de
performanţele lor ecologice si se vor realiza campanii coerente de informare a
consumatorilor, cu participarea societaţilor comerciale de desfacere cu amanuntul, a
organismelor de reglementare a pieţei si a organizaţiilor societaţii civile, pentru
promovarea produselor si serviciilor eco-eficiente, inclusiv a celor rezultate din
agricultura organica."

"Introducerea în rapoartele anuale de bilanţ si în bugetele de venituri si cheltuieli
ale operatorilor economici a indicatorului „productivitatea resurselor”, masurat prin
raportul dintre valoarea adaugata bruta si valoarea consumurilor materiale totale.
Introducerea acestui indicator face posibila stabilirea unei culturi de performanţa în
rândul managerilor cu privire la eficienţa valorificarii achiziţiilor, vizând atât latura
tehnologica cât si cea comerciala, precum si evaluarea mai corecta de catre acţionari a
calitaţii administrarii si managementului din punctul de vedere al evoluţiei durabile...".

"Cresterea calitaţii sociale a cercetarii prin generarea de soluţii conceptuale si
tehnologice cu impact direct în elaborarea si implementarea politicilor publice si
corelarea acestora în special în domenii precum sanatatea publica, protecţia mediului,
infrastructura, amenajarea teritoriului si gestionarea durabila a resurselor naţionale pe
baze eco-responsabile."

Dacă schimbăm UE cu tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi evoluţie durabilă cu principiile socialismului l-am găsit pe Nea Nicu Văcăroiu descriind România anului 1989. Citatele sunt de la început, nu le-am ales pe cele mai savuroase. Trebuie spus că partea tehnică pare coerentă.

În partea a 4a factorii de risc sunt cei pe care-i ştie o ţară întragă, corupţie, pomenile electorale....., iar revenim la stilul sec, clar şi la obiect. Oricum şi aici mai apar intarsii comunistoide dar textul e coerent. La fel şi ultima parte.

Luată una peste alta părerea mea este că este coerentă la obiect şi ne pune în banca noastră, cam într-o rână- Dacă ne iese jumătate suntem tari. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Niciun comentariu: