miercuri, 16 iulie 2008

La ce să ne uităm în programele de guvernare

Strategia de dezvoltare durabilă a României este un document care radiografiază situaţia actuală a ţării şi propune ce trebuie făcut. Am mai vorbit despre ea dar să vedem ce ne-ar putea opri din drum şi citez:

• Ajustarea conjucturala a politicilor economice ca urmare a instabilitaţii politice si/sau a nerespectarii principiilor dezvoltarii durabile, în funcţie de configuraţia majoritaţii parlamentare sau de doctrinele partidelor politice aflate la guvernare;

Vedem după alegeri ce se respectă


• Întârzierea implementarii unui sistem îmbunataţit de luare a deciziilor si de
crestere a responsabilitaţii instituţiilor publice în raport cu rezultatele politicilor promovate, analizelor de impact si utilizarii tehnicilor de monitorizare sistematica si activa;

Responsabilitatea instituţiilor publice? Ce e aia?

• Continuarea actualelor tendinţe demografice negative, accentuarea declinului demografic si producerea unor dezechilibre structurale cu profunde implicaţii de natura economica si sociala;

40 de lei alocaţie


• Accentuarea neîncrederii faţa de imparţialitatea, transparenţa si operativitatea actului de justiţie;

Vezi ultimul raport de ţară, domnul Năstaseeeee?

• Cooperarea formala si ineficienta a instituţiilor publice cu sectorul privat
(patronatele), asociaţiile profesionale si partenerii sociali în elaborarea si implementarea politicilor publice si a masurilor pentru cresterea competitivitatii bazate pe sporirea productivitaţii resurselor materiale consumate si a muncii, precum si pe promovarea prioritara a exportului si asigurarea echilibrelor macroeconomice;

Aici nu e vorba de şpagă

• Selectarea dupa principii clientelare a prioritaţilor în alocarea financiara a
fondurilor cu caracter public în detrimentul proiectelor cu impact economico-social major si efecte pozitive asupra mediului, bazate pe evaluarea competenta a raportului efect/efort financiar, pe termen mediu si lung;

Aici e vorba de şpagă dar zice că nu e bună

• Întârzierea descentralizarii si a masurilor pentru cresterea substanţiala a capacitaţii administrative, a potenţialitaţii de a genera proiecte eligibile pentru finanţare din punctul de vedere al eficienţei economice, sociale si ecologice si de a executa asemenea proiecte în cadrul termenelor stabilite prin studiile de fezabilitate; amânarea acestor masuri poate reduce gradul de accesare a fondurilor UE si a posibilitaţilor de acoperire a deficitului de cont curent;

Aici e de văzut

• Eficienţa limitata a politicilor orientate spre continuarea procesului de dezinflaţie, ceea ce poate avea o influenţa nefavorabila serioasa asupra echilibrelor macroeconomice si cresterii economice sustenabile;

Domnul Geoană, cum e cu salariul ăla minim?


• Capacitatea limitata de a anticipa apariţia unor fenomene meteorologice extreme ca urmare a schimbarilor climatice (perioade prelungite de seceta, inundaţii, epidemii) si de a lua masuri pentru limitarea efectelor posibile ale acestora asupra sanataţii si bunastarii populaţiei, agriculturii si preţurilor la produsele agro-alimentare;

Asta nici Nea Nelu n-o poate rezolva


• Continuarea tendinţelor de crestere exagerata a creditelor de consum si a
importurilor pentru consumul curent;

Tocmai le-a mai tăiat BNRul din avânt


• Cresterea veniturilor în neconcordanţa cu evoluţia productivitaţii muncii ca
urmare a adoptarii unor decizii populiste în perioadele pre-electorale;

DOMNUL GEOANĂ S-AUDE?

• Amânarea implementarii politicilor adecvate pentru reducerea intensitaţii
energetice si a masurilor pentru asigurarea necesarului de energie, în condiţii sustenabile,pentru funcţionarea economiei si consumul populaţiei;

De văzut


• Utilizarea ineficienta a fondurilor publice destinate formarii iniţiale si continue a resurselor umane si stimularii activitaţilor de cercetare-dezvoltare-inovare care reprezinta domenii de importanţa majora pentru dezvoltarea durabila.

Suntem cu 3 patente internaţionale în 2007Deja arată rău şi nici n-am început bine.

Niciun comentariu: