sâmbătă, 13 noiembrie 2010

Transparenţă

Transparent

As water of the fountain...
... my hand is transparent
...to my grandma's eyes

Between earth and heaven/ God
... my black grandma knew
...these things/secrets about the destiny
The sea that I see flows
...into the rivers of the desire
...Of who that was born to sing

The Tejo, like a Zambéze
... is so many times sung that I envy...
...Lisbon for being living next him [Him= Tejo river]

I see a hair in plaits...
and the warm tune of fado
in a shawl of snails

As in a fairytale, ...
The drums are guitars
And the palm-trees are sunflowes

My black grandma knew...
... to read secrets of the destiny...
... in the surface of every look

If life agrees or not,..
God told the witch, though,...
that I was born to sing

De aici. Obrigadissimo!

Un comentariu:

John Galt spunea...

“Așadar ceea ce-a făcut progres în România nu e libertatea, nu e principiul autonomie locale, nu e funcționarea liberă a părților pentru prosperitatea întregului, ci egalitatea și omnipotența statului. Stat...ul e atît de omnipotent în România încît totul atîrnă de la centru, pînă și numirea unui primar de comună rurală. Spună-ni-se dacă în timpul vechi se mai întîmpla ca un consiliu comunal, vornicul și paznicii, șoltuzul și pîrgarii să fie în bătaia decretelor ministeriale de dizolvare și numire?(….)

Căci dîndu-se omnipotența aceasta ca jucărie în mîna unui partid, fără ca domnul să-și exercite controlul asupra lui, atunci se întîmplă lucruri ca concesia de la Stroussberg, împrumuturi de milioane netrecute în socoteli, ca cele 8 milioane ale Rusiei, ridicarea cheltuielilor bugetare cu 34 la sută, decorarea cu medalii și ordine a lui Nichipercea și a egalilor săi, numirea unor advocați de mîna a doua în directorate unde se cer vaste cunoștințe tecnice și mecanice, spoliarea tezaurului public prin crearea de lefuri fabuloase în folosul patrioților de meserie, c-un cuvînt statul omnipotent devine o jucărie în mîna demagogilor, iar poporul se zbate fără putere, jumulit și esploatat într-un mod neomenos de către o tagmă de oameni fără merit, fără știință, fără caracter, fără patrie chiar” –

MIHAI EMINESCU, 26 iulie 1880, în “Eminescu: sens, timp şi devenire istorică” volum îngrijit de Gh. Buzatu, St. Lemny, I. Saizu, Ed. Univ. A. I.Cuza, Iaşi 1988.